Współpraca z biurem rachunkowym to dla wielu przedsiębiorców nieodłączna część prowadzenia biznesu. Biuro rachunkowe jest bowiem zespołem profesjonalistów, którzy zajmują się prowadzeniem księgowości i rozliczeń podatkowych w imieniu swoich Klientów. Współpraca z takim biurem przynosi wiele korzyści, ale wymaga również przestrzegania pewnych zasad i terminów, tak by jedna, jak i druga strona mogła bez przeszkód wykonywać swoje zadania i cieszyć się z udanej współpracy. Poniżej przybliżymy Państwu podstawowe zasady współpracy z biurem rachunkowym VISIUM, które w prosty sposób znacznie ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenie swojej firmy.

Termin na dostarczanie dokumentów

Jedną z podstawowych zasad współpracy z biurem rachunkowym VISIUM jest termin na dostarczanie kompletnych dokumentów przez Klienta. Termin ten ustalony jest na 7 dni, każdego kolejnego miesiąca. Oznacza to, że dokumenty powinny być dostarczone do biura rachunkowego najpóźniej do 7. dnia kolejnego miesiąca po dokonaniu operacji gospodarczej. Przestrzeganie tego terminu jest niezwykle ważne dla poprawnego i terminowego rozliczenia podatkowego oraz księgowego.

Terminy płatności podatków

Kolejnym ważnym aspektem współpracy z biurem rachunkowym VISIUM są terminy płatności podatków przez firmy. Istnieje wiele różnych rodzajów podatków, a każdy z nich ma swój własny termin płatności. W przypadku płatności ZUS od pracowników termin ten upływa do 15. dnia każdego miesiąca. Natomiast w przypadku płatności ZUS od przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, podatku dochodowego od pracowników PIT4, jednoosobowych działalności PIT oraz osób prawnych CIT, termin ten upływa do 20. dnia miesiąca. Płatności podatku VAT należy z kolei dokonać do 25. dnia miesiąca. W przypadku, gdy termin wypada w weekend, wiążącym terminem zapłaty jest kolejny dzień roboczy. Informacje o podatkach podawane są maksymalnie 2 dni przed terminem płatności.

Zamknięcie roku

Przedsiębiorcy powinni być świadomi terminów związanych z zamknięciem roku, szczególnie jeśli chodzi o sporządzenie sprawozdania finansowego. W przypadku osób prawnych podatek CIT oraz sporządzenie sprawozdania finansowego musi być zakończone do 31 marca po roku obrotowym. Zatwierdzenie sprawozdania przez zarząd musi nastąpić z kolei do 30 czerwca. Następnie, przedsiębiorcy mają obowiązek wysłać sprawozdanie do Krajowego Rejestru Sądowego do 15 dni od jego zatwierdzenia, maksymalnie do 15 lipca. Natomiast osoby fizyczne muszą złożyć deklarację podatkową PIT do 30 kwietnia.

Warto w tym miejscu pamiętać, że jakość dokumentów i ich kompletność wpływa na poprawność obliczania zobowiązań podatkowych oraz przejrzystość w operacjach, które spółka dokonuje. Im bardziej dokładne i szczegółowe informacje zostaną dostarczone przez przedsiębiorcę do biura rachunkowego, tym łatwiej będzie można wyłapać błędy, braki, a także zaproponować odpowiednie rozwiązania biznesowe, nie tylko podatkowe. Dlatego też, konsultacje są rzetelne tylko wtedy, gdy księgowi dysponują kompletnymi informacjami. Brak lub zatajenie informacji, które mogą wydawać się nieistotne dla przedsiębiorcy, może całkowicie zmienić podejście i zrozumienie biznesu przez biuro rachunkowe.

Kontrola dokumentów

Dobra praktyka przy współpracy z biurem rachunkowym to systematyczne dostarczanie dokumentów na czas. Biuro rachunkowe ma obowiązek dokładnie sprawdzać dokumenty, wprowadzać je do systemu i rejestrować. Klienci powinni jednak unikać przesyłania dokumentów po terminie, ponieważ może to prowadzić do opóźnień w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. W przypadku zbyt dużego opóźnienia, biuro rachunkowe może być ponadto zmuszone do wystawienia dodatkowej faktury, która będzie wynikała z dodatkowych kosztów pracy, jakie firma musi ponieść w celu skorygowania zaległości.

Dokładność dokumentów

Dokumenty przedstawione do biura rachunkowego muszą być zawsze dokładne i poprawne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, Klient powinien skonsultować się z biurem rachunkowym, by upewnić się, że dokumenty są prawidłowo wypełnione. Biuro ma prawo odmówić przyjęcia niekompletnych dokumentów lub dokumentów, w których występują rażące błędy, ponieważ wpływa to często negatywnie na jego pracę i jakość usług świadczonych Klientowi.

Podsumowując, współpraca z biurem rachunkowym przynosi wiele korzyści dla firmy, ale wymaga od Klienta określonych zasad i przestrzegania terminów. Dostarczanie dokumentów na czas, dbałość o ich jakość oraz dokładność i poprawność danych, a także odpowiednie wykorzystanie doradztwa rachunkowego są kluczowe dla zapewnienia sprawnego i skutecznego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Biuro rachunkowe VISIUM oferuje swoim klientom kompleksową obsługę księgową i doradztwo podatkowe, zawsze zgodne z najnowszymi przepisami i wymaganiami rynkowymi.