Z

Zawieszenie działalności a składka zdrowotna

W 2022 roku wprowadzono istotne zmiany prawne, które wpłynęły na zasady zawieszania działalności gospodarczej oraz naliczania składki zdrowotnej. Jedną z najważniejszych modyfikacji było powiązanie wysokości składki zdrowotnej z dochodem lub przychodem przedsiębiorcy, co oznacza, że osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą obliczać składkę na podstawie rzeczywistych wyników finansowych.  Od czego zależy...

P

Podstawa opodatkowania – czyli jak obliczyć podatek dochodowy?

Podstawa opodatkowania - definicja Podstawa opodatkowania to kwota, od której naliczany jest podatek wg wybranej formy opodatkowania. Jest to wartość przychodów po odjęciu kosztów uzyskania przychodów, składek społecznych, zdrowotnych oraz możliwych ulg i odliczeń.  podstawa opodatkowania jest kluczowym elementem obliczenia należnego podatku dochodowego. Zrozumienie, jak obliczyć podatek, jest niezwykle ważne...